OS Lillehammer

Ljussättning av Vincent O Reillys glasskulpturer utanför OS-byn 1994

Från albumet

Äldre projekt