Fylkingen - 2015

Laser and light installation, Fylkingen 2015. Foto Jakob Fogelqvist

Från albumet

Art